Fortrolighedspolitik

Denne hjemmeside drives af HowToVideos. Gennem hele denne politik henviser "vi","os" og "vores" til HowToVideos.
Vi indsamler personlige identifikationsoplysninger fra brugere på forskellige måder, inklusive, men ikke begrænset til ,når brugere besøger vores websted, registrerer sig på webstedet, abonnerer på vores nyhedsbrev, og i forbindelse med andre aktiviteter, tjenester, funktioner eller ressourcer, vi gør tilgængelige på vores websted. Brugere kan blive bedt om, alt efter hvad der er relevant, navn, e-mailadresse, telefonnummer, kreditkortoplysninger.
Vi bruger disse oplysninger til at drive vores hjemmeside, yde kundesupport og opfylde brugeranmodninger. Dette omfatter afsendelse af meddelelser, vores nyhedsbrev og tilbud om vores produkter eller tjenester. Vi deler ikke dine oplysninger med tredjemand parter undtagen når det er nødvendigt for at opfylde dine anmodninger (f.eks. behandle transaktioner).
Vi gemmer og bruger dine oplysninger til at opretholde dine præferencer, når du bruger vores hjemmeside. Vi bruger "cookies" til at gemme dine præferencer. Du har altid mulighed for at vælge ud af at modtage kommunikation fra os. Du kan anmode om adgang til personlige oplysninger, vi har om dig eller rette unøjagtigheder ved at kontakte os.
Vi tager forholdsregler for at beskytte dine oplysninger mod tab, tyveri og misbrug. Hvis du føler, at vi ikke overholder i henhold til denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os med det samme.